top of page

Wszyscy na co dzień korzystamy z urządzeń elektronicznych, jednak bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z drogi, jaką przebyć musi dana konstrukcja od momentu stworzenia pierwszej koncepcji, poprzez zbudowanie prototypu, aż do produkcji seryjnej. Projektowanie elektroniki to proces wieloetapowy, wymagający bezpośredniej współpracy ze zleceniodawcą, a przy tym wymagający kreatywnego podejścia i doskonałej znajomości branży.

Rozpoczęcie prac poprzedza rzecz jasna wnikliwa analiza. Dla sprawnego przebiegu kolejnych etapów dobrze jest już na samym początku poznać wszystkie oczekiwania względem projektowanego urządzenia: nie tylko funkcje, które ma w przyszłości pełnić, ale również szczegóły obsługi czy założenia dotyczące interfejsu. Taka specyfikacja daje podstawy do stworzenia właściwej charakterystyki technicznej – koncepcja urządzenia podzielona zostaje na poszczególne bloki, dla których dobierane są poszczególne rozwiązania technologiczne, a także peryferia, takie jak wyświetlacze, przyciski czy obudowa. Etap ten pozwala również dokonać wyceny całego procesu projektowania.

Zatwierdzony projekt przechodzi do etapu tworzenia schematu elektrycznego, a następnie, na jego podstawie stworzona zostaje unikalna płyta drukowana PCB. Na początku umieszcza się na niej rysunek pól lutowniczych (nazywanych również footprintami), a w kolejnym etapie nanosi poszczególne komponenty z uwzględnieniem ich rodzaju, funkcjonalności oraz wzajemnych interakcji. Do ich łączenia wykorzystuje się specjalne ścieżki.

Ważnym etapem projektowania elektroniki jest również tworzenie dokumentacji produkcyjnej. Wyczerpująca warstwa opisowa, zawierająca między innymi listę wykorzystanych komponentów, kluczowa będzie zarówno z punktu widzenia późniejszej, fizycznej produkcji urządzeń, jak i ewentualnego wprowadzania do nich zmian.

Biorąc pod uwagę, że większość wykorzystywanych obecnie urządzeń elektronicznych wykorzystuje mikrokontrolery, nieodłącznym etapem ich projektowania elektroniki będzie też dobór właściwego oprogramowania.

bottom of page